Metoda Marianny Frostig

szkoła rodzenia poznań

Temat: Polecam.
prezentuje same strategie. • Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie-praktyczny przewodnik po metodach aktywizujących(czyli nieocenione źródło pomysłów, kiedy nie wiesz już co zrobić) • na godziny wychowawcze:...
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=956Temat: Łęczycka (spec. dodatkowa oligo)
Metoda Frostig Oddziałuje na: 1. percepcja wzrokowo-ruchowa - zadanie dziecka polega na rysowaniu prostych i krzywych linii pomiędzy coraz bardziej zwężającymi się granicami oraz kolorowanie; 2. percepcja „postać-podłoże” - dziecku poleca się różnicować ... poziomu rozwoju. Ćwiczenia i zadania wchodzące w zakres Programu Rozwijającego Percepcję Wzrokową – Marianny Frostig dostosowane są do możliwości dzieci przedszkolnych. W programie Frostig większą część pracy stanowią zadania przy użyciu ... prób wskazuje na postępy dziecka, korygowanie istniejącego zaburzenia. Metoda Frostig ćwiczy, ponadto dokładność, wytrwałość, koncentracje uwagi. Przedstawiona metoda wykorzystywana jest do pracy z dziećmi z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, zwraca uwagę na indywidualne tempo pracy dziecka. Uczniowie poddani systematycznemu oddziaływaniu innowacyjnych metod pracy wykazują wyższy poziom zręczności i zwinności manualno-ruchowej oraz praksji, czego dowodem jest twórczość plastyczno-konstrukcyjna, prace graficzne, udział i wykonywanie ćwiczeń ruchowych. Jak zauważa autorka metody Frostig : „Ogólnie, celem tych ćwiczeń jest rozwinięcie i integracja zdolności do koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała. Ćwiczenia te mają więc, znaczenie dla...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,738.html
 

Powered by WordPress dla [szkoła rodzenia poznań]. Design by Free WordPress Themes.